• Deprem ve Çatılardaki Etkileri Nelerdir?

    Deprem ve Çatılardaki Etkileri Nelerdir?

    DEPREM VE ÇATILARDAKİ ETKİLERİ Dr. Atila GÜRSES Deprem kaçınılmaz bir gerçektir ve depremin nerede, ne zaman ve hangi şiddette olacağını bilmemiz, günümüz teknolojisi ile mümkün değildir. Faylanmanın başladığı ilk kırılma veya kayma noktası, depremin odağını (hiposantr) meydana getirir (Şekil 1); kırılma ve kayma yaklaşık 3,5 km/sn’lik bir hızla yüzlerce kilometrelik boyutlar alabilir (1939 Erzincan depreminde…