Sempozyum Bildirileri

     
 

Adobe Acrobat Reader

Bildirleri PDF formatında görüntülemek için Acrobat Reader programına ihtiyaciniz var. Acrobat Reader programını bilgisayarınıza yüklemek için yukarıdaki ikonu tıklayınız.
 

8. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu

Bildiri kitabına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sempozyumda aşağıda sıralanan bildiriler sunulmuştur.

 1. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Çatılar
 2. Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Köy Evlerinin Korunması İçin Cephe ve Çatı Yaklaşımlarında Yeni Bir Model: Köyünü Yaşat Projesi
 3. Sürdürülebilir Binaların Çatı ve Cephelerinde Oluşan Yangın Risklerinin Analizi
 4. Kenetli Metal Çatı Kaplama Malzemeleri İçin DIN 18339'a Göre Rüzgar Güvenliği Açısından İlkesel Tasarım Önerileri
 5. Çatı ve Cephelerde Kullanılan Yalıtım Malzemelerindeki Yangın Riski
 6. Mimari Tasarımda Yeşil Çatıların Gelişimi
 7. Bursa'da Bulunan Geleneksel Ahşap Yapıların Çatı ve Cephe Detaylarının İncelenmesi
 8. Kars'taki Rus Dönemi Yapılarının Çatı ve Cephe Özellikleri
 9. İçbükey Cephelerde Odak Etkisinin İncelenmesi
 10. Bina Cephelerinde Titanyum Çinko Levha Uygulamaları
 11. Otopark Üstü Park ve Bahçelerin Kent Yaşamındaki Yeri ve Önemi
 12. Yapı Cephelerinin Gelişiminde Bir Öncü: Menier Çikolata Fabrikası (1872)
 13. Enerji Korunumunda Adaptif/Uyarlı Cepheler
 14. Çift Cidarlı Cephe Sistemlerinde Duman Hareketinin Sayısal Olarak İncelenmesi
 15. Kerpiç Binalarda Çatı ve Cephe Malzemeleri
 16. Polimer Çatı Malzemelerinin Yangın Karşısında Davranışlarının İrdelenmesi
 17. Dış Cephe Sisteminde Alçı Esaslı Levha Bileşeninin Kullanımı
 18. Bitkilendirilmiş Çatı Sistemlerinde Geri Dönüştürülmüş Yapı Malzemesi Kullanımının İrdelenmesi
 19. Yapısal Amaçlı Ağaç Malzemede Mühendislik Sorunları ve Çözüm Önerileri
 20. Alüminyum ve PVC Doğrama Pencerelerin Duvar, Lento, Denizlik Birleşim Detayları ve Sorunları
 21. Eskişehir'de Mansard Çatının Kent Mimarisine Etkileri
 22. İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Yüksekte Çalışma
 23. Kubbelerin Yapım Sistemlerinin Yük Aktarım prensiplerine Göre İrdelenmesi
 24. Osmanlı Dönemi İnşaat Belgelerine Göre Anıtsal Yapılarda Örtü ve Duvar Sistemleri
 25. Çatıda Ahşap Kullanımı
 26. Giydirme Cephelerin Tasarım ve Yapım Sürecinin Analiz Edilmesi ve Türkiye'deki Durumun İncelenmesi
 27. Mimari Yüzeylerde Biomimesis Etkisi
 28. Giydirme Cephe Sistemlerinde Karşılaşılan Hasarların Sınıflandırılması
 29. Çatı ve Cephe Sistemlerinde EFTE Kaplamalarının Kullanımı
 30. Yapılarda Gazbeton Panellerin Yangın Performansı
 31. Ultra Yüksek Performanslı Betonun Çatı ve Cephelerde Kullanımının İncelenmesi
 32. İstanbul'da Otel Binalarının Dış Duvarlarındaki Sistem ve Malzeme Seçimlerinin İncelenmesi
 33. Enerji Etkin Çift Kabuk Cephe Sistemlerinde Yangın Performansını İyileştirecek Yöntemler
 34. Ankara'da Hafif Giydirme Cepheli Bir Binanın Ses Yalıtım Performansının Analizi
 35. İstanbul Koşullarında Doğal Olarak Yetişen Bitki türlerinin Ekstensif Yeşil Çatı Sistemlerinde Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

7. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu
3 - 4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş İstanbul

Sempozyumda aşağıda sıralanan bildiriler sunulmuştur.

 1. Yapılarda gaz beton paneller ile alternatif çözümler
 2. Ahşap dış cephe kaplama elemanları
 3. Eğimli ve kabuk yüzeylerde yeşil çatılar
 4. Yapısal perspektiften yeşil çatılar
 5. Çatıda kullanılan polikarbonat levhaların analizi
 6. Alkali tuz içeriğinin geopolimer cephe kaplama malzemesi özelliklerine etkisi
 7. Çatıda kullanılan polimer kökenli malzemenin yüksek sıcaklıkta hasar ve gaz emisyonuna göre analizi
 8. Dış cephe kaplamalarına ekolojik bir yaklaşım ahşap polimer kompozitler
 9. Enerji etkin tasarımın çatı ve cephelere yansıması
 10. Bitkilendirilmiş çatı sistemleri ve kentsel tarım olanakları
 11. Düşey yeşil sistemlerin enerji etkinliklerinin değerlendirilmesi
 12. Beton esaslı prefabrike dış duvarlarda seçenek özelliklerinin tanımlanması
 13. Bina cephelerinin yenilenmesinde kullanılan stratejiler
 14. Çatı sarnıcı
 15. Spor yapılarında sürdürülebilir çatı ve cepheler
 16. Kendini temizleyen cephe sistemleri
 17. Nefes alan yapı kabukları
 18. Akıllı yapı cepheleri ve sürdürülebilirlik
 19. İklim bölgelerine bağlı olarak çatı eğimlerinin değerlendirilmesi
 20. Cephelerde yangın oluşumu ve yayılımı
 21. Enerji verimli yapı kabuğunun yangın anındaki davranışı:cephe yangınları
 22. Eps kalıplı betonarme yapıların, gaz beton duvarlı betonarme karkas yapılarla ısı yalıtımı ve maliyet yönünden karşılaştırılması
 23. Alüminyum ve cam giydirme cephe sistemlerinin sınıflandırılması performans açısından değerlendirilmesi
 24. Eğimli çatı konstrüksiyonlarında havalandırma ve yoğuşma kontrolü
 25. Cephe kaplama tuğlasının kullanım performansı üzerine bir  değerlendirme
 26. Isıl işlem uygulanmış ahşap malzemenin dış cephe kaplaması olarak değerlendirilme potansiyeli
 27. Konya çevresindeki Selçuklu dönemi tarihi yapıların çatı ve cephelerinde su-nem etkilerinin araştırılması
 28. Restore edilen binalarda çatı tasarımı, İstanbul'da çelik taşıyıcı sistemli bir çatı örneği
 29. Geleneksel ahşap yapıların özgün çatı ve cephe detaylarının Bursa Görükle köyü örneklerinde incelenmesi
 30. Konutlarda çatının iç mimariye ve mekan tasarımına yansıması ve çatı katı örneği
 31. Uzay kafes sistemlerle yaratılabilecek üst örtülerin yüzey geometrilerinin incelenmesi: Heydar Aliyev merkezi örneği
 32. Çatı ve cephelerin yapım ve onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemeler
 33. Mevzuatta yapılan yeni değişiklikler ile yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği

6. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu
12   -   13 Nisan 2012 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Sempozyumda aşağıda sıralanan bildiriler sunulmuştur.

 1. Cumalıkızık geleneksel konutlarında cephe özellikleri ve günümüzdeki durum
  Z.Sevgen Perker
 2. Bursa'da 1930-1950 yılları arasında inşa edilmiş konutların cephe kimlikleri   
  Timur Kaprol
 3. Cumhuriyetin ilanından günümüze ankara'da katlı konutların cephe düzeni
  Çiğdem Belgin Dikmen
 4. Kültürel sosyal sürdürülebilirlik bağlamında yozgat konaklarının cephe düzeni
  Çiğdem Belgin Dikmen, Zuhal Özçetin
 5. Bir ekstantif yeşil çatının nicel değerlendirilmesi
  Mert Ekşi, Adnan Uzun
 6. Bitkilendirilmiş yapı kabuğu sistemleri
  Cahide Aydın İpekçi, Elif Yüksel
 7. Hafif çelik konstrüksiyon çatı sistemleri  
  Semih Göksel Yıldırım
 8. İtalya'da Tarihi Yapılarda Yeni Ek Uygulamalarında Çağdaş Çatı ve Cephe Sistemleri ile Tasarım İlkeleri
  Nezihat Köşklük Kaya
 9. 19. Yüzyılda geniş açıklıklı çatı strüktürlerinin gelişiminde demiryolu istasyon binalarının önemi
  Selen Durak
 10. Geleneksel cephe özellikleri:köyceğiz örneği
  Olcay Türkan Yurdugüzel
 11. Tarihi Yapılarda Enerji Kazancı Sağlamak Amacıyla Çatı ve Cephe Bütünleşik Aktif Sistemlerin Kullanımı
  Nilay Özeler Kanan
 12. Kagir yığma dış duvar tasarım etmenleri
  Ömer Ş. Deniz, N. Volkan Gür, Savaş Ekinci
 13. Dış duvar tasarımında kullanılabilecek bir kontrol listesi
  Ruveyda Koç, M. Cem Altun
 14. Kagir Yığma Duvarlarda Taşıyıcı Malzeme ve Bileşenler
  N. Volkan Gür, Ömer Ş. Deniz, Savaş Ekinci
 15. Giydirme cepheli büro binalarında cam seçimi
  Suat Soyyiğit, Esra Bostancıoğlu
 16. Yapı malzemesi olarak metallerin çatı kaplamalarında kullanımının
  Z. Özlem Parlak Biçer, Gün Işık
 17. Sürdürülebilir Malzeme Bağlamında "Kerpiç" ve Çatı-Cephe Uygulamaları
  Nazım Koçu
 18. Anglomera esaslı yapı malzemeleriyle kaplanmış binalarda yaşanan kondensasyon olayının biyoharmoloji açısından değerlendirilmesi
  Cevdet Emin Ekinci, Sadık Sezgin Ozan, Belkıs Elyiğit
 19. Yapı kültürü ve tasarım verileri ışığında "kâgir yığma dış duvarların" tarihsel gelişimi
  Savaş Ekinci, Ömer Ş. Deniz, N. Volkan Gür
 20. Kimlik sorunu: Toki konutları
  Miray Gür
 21. Konutlarda çatı arası mekanların kullanıma katılması
  Gamze Ö. Alptekin, Esin Kasapoğlu
 22. Çatı tasarımında beklentileri etkileyen teknik, yasal ve sosyo-kültürel etkenler
  Sibel Demirarslan, Oğuz Demirarslan
 23. Çift kabuk cephe sistemlerinin iç mekan ısıl konforuna etkisi
  Ayşe Selin Örkmez, İkbal Çetiner
 24. Betonarme plak ve farklı dolgu malzemeleri ile oluşturulan dişli döşemelerin ışıl geçirgenlikleri açısından karşılaştırılması
  Esma Mıhlayanlar, Seçil Ballı Heptaşkın
 25. Dış duvarlarda gürültü kontrolü için kullanılabilecek bir katalog
  Ayça Şentop, Nurgün T. Beyazıt, M. Cem Altun
 26. Fotovoltaik sistemlerde performans değerlendirmesi
  Seval Turhan, İkbal Çetiner
 27. Çatı ve çatı kaplamalarının yangın performanslarının binaların yangından korunması hakkında yönetmelik kapsamında irdelenmesi
  Sedat Altındaş
 28. Sıcak teras çatı uygulamasının ts 825 ve biyoharmolojik uygunluk durumu açısından incelenmesi
  Cevdet Emin Ekinci, Mehmet Eminel, Belkıs Elyiğit
 29. Çatılar, yangın yönetmeliği ve su yalıtımı
  Jozef Bonfil
 30. Çatı sistemi detaylarının oluşturulmasında "kataloglardan" yararlanma olanaklarının analizi
  Gamze Alataş, M. Cem Altun
 

5. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu
15 – 16 Nisan 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

 1. Cephe Kaplama Sistemlerinin Uygulama Süreçlerinde Sürdürülebilirlik
  Buket Metin, Doç. Dr. Aslıhan Tavil
 2. Dış Duvar Sistemlerinde Kullanılan Yapı Malzemelerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi  
  Doç. Dr. Nil Türkeri
 3. Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı
  Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu
 4. Fotovoltaik Modüllerin Çatı Sistemleri İle Bütünleştirilmeleri ve İstanbul Örneği
  Doç. Dr. Nil Türkeri
 5. Yansıtıcı Membranların Enerji Tasarrufuna Katkıları
  Stefano Zambelli, Vittorio Traversin
 6. Çatı Kaplama Malzemesinin Uzun Dönem Işınım Yansıtma Performansının Laboratuarda Deneysel Değerlendirilmesi
  Doç. Dr. Nil Türkeri
 7. Çatı ve Cephe Kaplamalarında Cam Elyafı Takviyeli Polyester (C.T.P.) Levhaların Kullanım Alanları   
  Anıl Karabulut
 8. Mesleki ve Teknik Eğitimde Çatı
  Ali Ergün
 9. 1. Derece gün bölgesi için dış duvar sistemlerinde malzeme seçim kriterleri
  Yrd. Doç. Dr. Neşe Dikmen
 10. Avrupa'da Gotik, Rönesans ve Barok Mimarilerin Çatı ve Cephe Sistemleri Açısından Karşılaştırılması
  Nezihat Köşklük Kaya
 11. Isparta Kenti Kamu Yapılarının Çatı ve Cephe Sistemlerinde Görsel Etkinin İrdelenmesi
  Yrd. Doç. Dr. Ş. Gülin Beyhan
 12. Geleneksel Yapılarda Sürdürülebilir Çatı Örnekleri
  Yrd. Doç. Dr. İzzet Yüksek
 13. Geleneksel Türk evi Çatı ve Cephe Sistemlerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi
  Yrd. Doç. Dr. Füsun Seçer Kariptaş
 14. Geleneksel Konut Dokularında Malzemenin Çatı ve Cephe Kuruluşuna Etkileri: Batı Karadeniz Bölgesi Örneği
  Yrd. Doç. Dr. M. Zafer Akdemir, Araş. Gör. Ezgi Korkmaz
 15. Geleneksel Konut Mimarisinin Ekolojik Yansımaları: Burdur Örneği
  Yrd. Doç. Dr. Sıdıka Çetin
 16. Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem ve Cephe Etkileşimi
  Asena Soyluk
 17. Çatı Kaplama Malzemesi Olarak Polimer Levha Seçimi                                    
  Prof. Dr. Nihal Arıoğlu, Y. Mimar Seda Erdem
 18.  Çatı Kaplama Malzemelerinin Performanslarının İncelenmesi
  Doç. Dr. Mehmet Emin Kural, Araş. Gör. İnş. Müh. Mutlu Seçer
 19. Su Yalıtımında Kullanılan Bitümlü Örtü Sistemlerinin Çevre Beyanı
  İnşaat Müh. Jozzef Bonfil"; ?>
 20.  Yeşil Çatılar ve Türkiye'deki Uygulamaları
  Yard. Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin
 21.  Çevre Dostu Çatılara Örnek Uygulamalı Bir Yaklaşım
  Ayşe Miray Gemi
 22.  Bitkilendirilmiş Çatı Sistemi Tasarımı için bir Kontrol Listesi Önerisi
  M. Cem Altun
 23.  Çatı Bahçelerinin Kent Yaşamındaki Yeri ve Önemi: İstanbul Kentinden Örnekler
  Yrd. Doç. Dr. Yıldız Aksoy, Seda İçmek
 24.  Yeşil Çatıların Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi ve Türkcell Ar-Ge Binası Örneği
  Yrd. Doç. Dr. Füsun Seçer Kariptaş
 25.  Bitkilendirilmiş Çatı Sistemi Performansının Deneysel Değerlendirilmesi
  Caner Göçer, M. Cem Altun, Nil Türkeri
 26.  Yüksek Binalarda Enerji Etkin Çatı ve Cephe Sistemlerinin Önemi
  Araş. Gör. Esin Sarıman
 27. Akıllı Binalarda Enerji Etkin Cephe Tasarımı 
  Yrd. Doç. Dr. Şenay Boduroğlu
 28.  Soğuk Çatılarda Çatı Arası Yalıtım Malzemesi Olarak Uçucu Kül ve Polistiren Köpük Katkılı Yapı Malzemesi Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Doç. Dr. İsmail Demir, Öğr. Gör. Gökhan Görhan, Yrd. Doç. Dr. M. Serhat Başpınar, Arş. grv. Erhan Kahraman, Doç. Dr. Dilek Kumlutaş
 29.  Dış Duvarlarda Isı Yalıtımı İle Enerji Tasarrufu Sağlanması ve Detaylarda Karşılaşılan Sorunlar ( Konya Kentinden Örnekler )
  Yrd. Doç. Dr. Kazım Koçu, Arş. Grv. Mustafa Dereli
 30.  Ekolojik Yaklaşımda İklimle Dengeli Cephe Tasarımı
  Yrd. Doç. Dr. Gülten Manioğlu, Prof. Dr. Gül Koçlar Oral
 31.  Çatılarda ve Cephelerde Kullanılan Sandviç Paneller İle İlgili Üretim ve Montaj Aşamaları
  Nurşah Koçak Serter, M. Cem Altun
 32.  Çatı Elemanı Tasarımı için Bir Yaklaşım
  H. Nur Genç, M. Cem Altun
 33.  Çelik Çatılara Etkiyen Yüklerin Araştırılması
  Araş. Grv. İnş. yük. Müh. Mutlu Seçer, Doç. Dr. Mehmet Emin Kural

   

4. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KAPLAMALARINDA ÇAĞDAŞ MALZEME VE TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU
13 - 14 EKİM 2008 İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi

Sempozyumda aşağıda sıralanan bildiriler sunulmuştur.

 1. Sürdürülebilir mimarlık kapsamında ''Kâğıt''ın çatı ve cephe sistemlerinde kullanımı. Shigeru Ban'ın tasarımları.
  Yrd. Doç. Dr. Berna Üstün
 2. Çatı kaplama malzemesi olarak güneş enerji sistemleri.  
  Prof. Dr. İ. Engin Türe
 3. Çatı teknikeri bakış açısı ve tecrübeleri ile Almanya da güneş enerjisi sistemleri ve uygulamaları. 
  Selfet Yağcı
 4. Yapı cephelerini görsel yönden olumsuz olarak etkileyen sorunlar ve nedenlerinin analizi. 
  Yrd. Doc. Dr. Nazım Koçu
 5. Toplu konut alanlarında kullanıcı açısından cephe performansının değerlendirilmesine yönelik alan çalışması - Kayseri örneği. 
  Ar. Gör. Sibel Özer
 6. Avrupa yapı performansı yönetmeliği (2002/91/EC) Yapı kabuğu enerji performans değerlendirmesi. 
  Mahnaz Nikbaht
 7. Eğimli çatılarda havalandırma.                                                  
  Ar. Gör. Sibel Maçka
 8. Çatılarda ikincil su yalıtım tabakası kullanımı. 
  Ar. Gör. Sibel Maçka
 9. Borik asit katkılı cephe kaplama tuğla özelliklerine pişirme sıcaklığının etkisi.
  Ar. Gör. Gökhan Görhan
 10. Çatılarda kullanılan polimer kökenli levhaların karşılaştırmalı analizi. 
  Seda Erdem
 11. Eliptik planlı binada kıvrılabilir seramik kaplama cephe hazırlanması
  Bülent Onur
 12. Çatı tasarımı ve uygulamasında detay hataları, sonuçları ve düzeltme çalışmaları.
  Gökhan Kürklü
 13. Giydirme cephe sistemleri'nden transparan cepheler ve cephe malzemesi olarak "Ayna".
  Melike DEMİRTAŞ
 14. Strüktür-Malzeme biçim birliği üzerine gelişen mimari tasarım.
  Araş. Gör. Filiz SÖNMEZ
 15. Çatı ve cephe sistemlerinin mimari kimlik oluşumuna etkisi.
  Y.Doç. Dr. Ahmet BULUT
 16. ÇATIDER - Eğimli çatılarda nihai çatı kaplama malzemeleri 2007 yılı sektörel büyüklük araştırması.   
  Mehmet ÖZTÜRK
 17. İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği                                       
  Ahmet Murat ARIKAN

17 -18 Ekim 2006   İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla

1.Yapıların Dış Cephelerinde Uygulanan Doğal Taş Kaplama Malzemeleri ve Sorunlarının Araştırılması
Yrd. Doç. Dr Nazım KOÇU,Arş. Gör. Y. Mim. Mustafa DERELİ Selçuk Üniv. Müh.Mim.Fak -Mimarlık Bölümü

2.Giydirme Cephe Sistemlerinde Test Metodları
Dr. Çiğdem Çelik TEKİN

3.Cephe Kaplama Malzemesi olarak Ahşapta Ortam Neminin Etkisi
Öğr. Gör. Hakan ÜNALAN Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu,Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü

4.Türkiye Rüzgarla İtilen Yağmur İndeksi ve Yağmur Kontrolü için Dış Duvar Sistem Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. Nil ŞAHAL İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Bölümü

5.Giydirme Cephe Tasarımındaki Kriterler
Dr. Çiğdem Çelik TEKİN

6.Resiprokal İlişki İçinde Değişken Biçim ve İfadesi
Murat ŞAHİN, Yeditepe Üniversitesi

7.Binaların Enerji İhtiyacının Fotovoltaik (PV) Bileşenli Cepheler ile Azaltılması
Yrd. Doç. Dr Müjde ALTIN, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi -Mimarlık Bölümü

8.Tarihi Yapıların/Dokuların Yenilenme sürecinde "Çağdaş Cephe ve Çatı Elemanları" Kullanımı
Öğr. Gör. Dr. Mine TANAÇ KIRAY ,Arş. Gör. Özgül YILMAZ KARAMAN

9.Giydirme Cephe Taşıyıcı Sistem Profilleri İçin Optimum (ekonomik) Kesit Boyutlarının Geliştirilmesi
Doç. Dr. Erdal İRTEM , İnş. Y.Müh. Gökhan TIĞ

10.Akıllı Kinetik Güneş Kontrol Sistemi Önerisi
Cihan Sinan BOSTANCI Mimar , Öğr. Gör. Dr. Togan Tong YILDIZ Teknik Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi

11.Yeşil Çatılar ve Sürdürülebilir Bina Değerlendirme Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. Selda KABULOĞLU KARAOSMAN Çevre Çözümlemesi ve Denetimi Bilim Dalı M.S.G.S.Ü. -Mimarlık Bölümü

12.Saydam Giydirme Cepheler
Yrd. Doç.Dr Neslihan ONAT GÜZEL Dokuz Eylül Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

13.Kompakt Laminat Giydirme Cephe Sistemleri Performans Özellikleri
Y. Mimar Gülçin DÜŞÜT

14. Toplu Konut Alanlarında Kullanıcı Açısından Çatı Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Alan Çalışması: Kayseri Örneği
Araş. Gör. Burcu SALGIN, Araş. Gör Pınar YORGANCIOĞLU, Öğr. Gör. Dr Özlem Parlak BİÇER

15. Eğimli Çatılarda Nihai Çatı Kaplama Malzemeleri 2005 Yılı Sektör Büyüklüğü Araştırması
Adil BAŞTANOĞLU , Kemal ÇOLAKOĞLU , Cafer T. SELÇUK, Jozef BONFIL  Çatıder - Teknik Konular - Sektör büyüklüğü çalışma grubu

16. İstanbul'da Konut Binlarının Dış Duvarları'ndaki Sistem ve Malzeme Seçimleri ile Yapım Teknikleri
Arş. Gör Fatih YAZICIOĞLU -İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi

17. SuRe-Fit Araştırma Projesi
Arş.Gör Dr. Cem BEYGO- Y.Mimar-Şehir Plancısı İTÜ Mimarlık Fakültesi , Y.İnşaat Mühendisi Ton DAMEN -Kıdemli Danışman (PRC-Boucentrum Hollanda) , Y.Şehir ve Bölge Plancısı Ulaş AKIN- Doktora Adayı (İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) , Şehir Plancısı Serkan YILMAZ- Uzman ( İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi)

18. Çatı Konstrüksiyonlarında Gazbeton Uygulamaları
Doç.Dr.Oğuz Cem ÇELİK İTÜ Mimarlık Fakültesi - Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

19. Çatı Sistemleri İle İlgili Performans Gereksinimleri
Arş.Gör Kevser COŞKUN İTÜ - Mimarlık Fakültesi
 

 

25 -26 Mart 2005 Çatı Cephe Fuarı - CNR

1. Beton Esaslı Prefabrike Cephe Panellerinde Yüzey Özelliklerine Bağlı Atmosferik Kirlenme Etkisi
Arş. Gör. Caner Göçer İTÜ Mimarlık Fakültesi

2. Atmosferik Faktörlerin Mermer ve Granit Cephe Kap. Malz. Üzerindeki Parlaklık Kaybına Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi – Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü

3. Dış Duvarların Tasarımında Isı ve Rutubet Etkisi
Prof. Dr. Erol GÜRDAL Araş. Gör. Seden ACUN İTÜ Mimarlık Fakültesi - Yapı Bilgisi A.B.D

4. Dış Duvar Bileşenlerinin Birbiri ile ve Çelik Taşıyıcı Sistemle Bütünleştirilmesinde Yapım Teknikleri
Mimar Ebru Ayşe Sımsıkı, Yrd. Doç. Dr. M. Cem Altun İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı - Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı Yüksek Lisans Öğrencisi İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi

5. Dış Duvarda Tasarım-Uygulama İlişkisi, Boğaziçi'nde Konut Restorasyonu Örnekleri
Mimar Fatih YAZICIOĞLU İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilimdalı - Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Öğrencisi

6. Cephe ve Çatının Buluştuğu Kabuk: Neo-Konstrüktivism ve Analojik Bir Anlatım
Ekrem GÜZEL, Mutbul KAYILI, Olcay AYKUT ve Aysu BAŞKAYA Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve
Öğretim Üyeleri

7. Çatı Tasarımında Malzeme Seçim ve Kullanım Kriterleri
Dr. Mahmut KÖSE

8. Teras Çatılar Üzerine Mimari Bir Değerlendirme
Araş. Gör. Ülger BULUT İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Bilim Dalı

9. Yeşil Çatıların Ekolojik Yönden Değerlendirilmesi
Araş.Gör Selda KARAOSMAN Çevre Çözümlemesi ve Denetimi Bilim Dalı, M.S.G.S.Ü. Mimarlık Bölümü

10. Çok Katlı Konut Yapılarında Şönt Baca Uygulama Sorunları ve Deprem Etkisi
Doç. Dr. Mim Nihal ARIOĞLU, Araş. Gör Dilek Dilhan HATİPOĞLU İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Malzemesi Birimi, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Fiziği ve Malzemesi Bilim Dalı

11. Cam Bina Cephelerinin Optimizasyonunda Sürdürülebilir Mimarlığın Rolü
Yrd. Doç.Dr. Bedriye ASIMGİL Balıkesir Üniversitesi, Müh-Mim. Fak. Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

12. Fotovoltaik Teknolojisi ile Bina Kabuğunun Değişen İşlevleri ve Yüzeyleri
Doç. Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA Anadolu Üniversitesi - MMF-Mimarlık Bölümü

13. Türkiye'de Metal Çerçeveli Giydirme Cephe Sist. Üretim ve Uygulama Aşamalarının İncelenmesi
Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi - Mimarlık Bölümü

14. Cam Yapı Kabuğunda Yapım Teknolojisi
Dr.Çiğdem Çelik

15. Cephe Sistemlerinde Kullanılan Yalıtım Camı Kombinasyonları
Yusuf İlhan, Doç.Dr. Murat Aygün İTÜ Mimarlık Fakültesi

16. Sürekli ve Noktasal Bağlantılı Cam Giydirme Cephe Sistemlerinin İncelenmesi
Yusuf İLHAN, Doç.Dr. Murat AYGÜN Y.Mimar, İTÜ- İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

17. Tarihsel Süreçte Kamu Yapısı Cephesi
Ulus-Sayıştay ve Ankara Ticaret Odası E.Elif Özdemir, Aysu Başkaya Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak - Mimarlık Bölümü Y.Lisans öğrencisi Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak - Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

18. Müstakil Toplu Konut Cephelerinde Farklı Malzeme Kullanımı ve Yorumlarla Kimlik - Kimliksizlik – Kişileştirme
Uğurtan Aybar, Aysu Başkaya Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak - Mimarlık Bölümü Doktora öğrencisi Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak - Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

19. Cephe Kimliğine Mimari Tasarımın Bir Parçası Olarak Güneşin Etkisi
Araş.Gör. Güliz Küçüközdemir Maltepe Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi,Mimarlık Bölümü

20. Müstakil Toplu Konutta Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Bağlı Olarak Kazandırılan Cephe Kimlikleri
Neşe Akar, Aysu Başkaya Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi ve Öğretim Üyesi

21. Teknolojik Düşün* Geliştirme için Bir Yaklaşım ve Dış Kabuk Tasarımında Kullanımı
Y.Mimar Ecem Edis, Prof., Y. Müh. Mim.Dr. Ertan Özkan İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi - Beykent Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi

2 – 3 Nisan 2004 Çatı Cephe Fuarı - CNR

1. Çatılarda Işınım Yolu ile Yayılan Isının Yalıtılmasının TS825'de Dikkate Alınması İçin Öneri
Dr. Erdener Ildız Y. Kurulu Başkanı Ildız Donatım San ve Tic A.Ş

2. Giydirme Cephe Sistemi Kullanıcılarının Sistemin Konfor Koşullarına İlişkin Görüşlerini İçeren Bir Anket Çalışması ve Değerlendirilmesi
Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

3. Cephe Yangınları ve Cephe Kaplamalarının Yangın Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Araş. Gör. Ümit Arpacıoğlu MSÜ Mimarlık Fakültesi

4. Akıllı Giydirme Cephe Sistemlerinin Havalandırma Şekillerinin İncelenmesi
Araş. Gör. Hasan Begeç, Araş. Gör. Kutluğ Savaşır DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

5. Çok Katlı Yapılarda Beton ve Ön Üretimli Cephe Sistemleri
Yard. Doç. Dr. Ayşin Sev, Yard. Doç. Dr. Berin Şahin MSÜ Mimarlık Fakültesi , Yapı Bilgisi Bilim Dalı

6. Teknolojinin Cam Cephe Panellerine Getirdiği Yenilikler
Yard. Doç. Dr. Özlem Eşsiz MSÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Bilgisi Bilim Dalı

7. Deprem Sırasında Çatı ve Elemanlarında Meydana Gelebilecek Hasarlar ve Bunların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler
Yüksek Mimar Ayşen Gümrükçü

8. Yapı Kabuklarının Geleceği – Değişkenlik ve Adaptasyon İhtiyacı
Araş. Gör. Volkan Gür MSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Bilim Dalı

9. Türkiye'de Yeni İnşaat Teknolojileri ile Gelişen Cam Mimarisi
Dr. Çiğdem Çelik

10. Modüler Giydirme Cephe Tasarımı İçin Öneri
Mine Şenyürük, Doç. Dr. Murat Aygün İTÜ

11. Ülkemizde Kullanılabilecek Dış Duvar Elemanlarının Ses Yalıtım Performansı- Isı Geçirgenlik Katsayısı – Maliyet Açısından Değerlendirilmesi
Araş. Gör. Yük. Mim. Özgül Yılmaz Karaman DEÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

12. (Fotovoltaik Malzeme ile) Elektrik Üreten Cepheler ve Çatılar
Araş. Gör. Yük. Mim. Müjde Altın DEÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

13. Uçak Sığınaklarının Dış Kabuğunu EPDM Su Yalıtıcısı ile Kaplarken Kabuk Üzerinde Meydana Gelen Rüzgar Yükleri ve Bu Yüklere Karşı Alınması Gereken Önlemlerin İncelenmesi
Dr. Erdener Ildız Y.Kurulu Başkanı Ildız Donatım San ve Tic A.Ş

14. Metal Sandviç Panellerin Çatı ve Cephe Kaplama Malzemesi Olarak Yapıda Uygulanışı ve Görülen Uygulama Hataları
Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

15. Giydirme Cephelerde Kullanılan Camların Isı Yalıtımı ve Maliyet Açısından Performanslarının Karşılaştırılması
Araş. Gör. Hasan Begeç, Araş. Gör. Kutluğ Savaşır DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

16. Metal Cephe Kaplamalarının Dünden Bugüne Gelişimi
Yard. Doç. Dr. Özlem Eşsiz, Araş. Gör. Savaş Ekinci MSÜ Mimarlık Fakültesi,Yapı Bilgisi, Bilim Dalı

17. Binanın Dış Kabuğunun Oluşumundaki Etkilerin İrdelenmesi
Doç. Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu DEÜ Mimarlık Fakültesi

Adobe Acrobat Reader

Bildirileri PDF formatında görüntülemek için Acrobat Reader programına ihtiyaciniz var. Acrobat Reader programını bilgisayarınıza yüklemek için yukarıdaki ikonu tıklayınız.
 

 

Site İçi Arama