Dernek Hakkında

     
 

ÇATIDER (Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği), çatı konusunda, kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirme amacı ile, çatı malzemeleri üreticileri, distribütörleri ve uygulamacı firmaların desteği ile kurulan bir sivil toplum örgütüdür. 10 TEMMUZ 2002'de İstanbul'da kurulmuştur.

Kuruluş Amaçları:

* Türkiye'de çatı malzemesi üreten, dağıtan, uygulama yapan firmalar ile çatı konusunda çalışma yapan bilim adamlarını ve meslek gruplarını bir araya getirerek iş konularında görüş ve fikir birliği ederek dayanışma sağlamak.
* Dünyadaki geçerli teknoloji ve standartları yakalamak için güç ve işbirliği yapmak.
* Ülkemizdeki çatı sektörünün gelişmesine, büyümesine ve çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olmak.

Hedefleri:

* Türkiye'de çatılarda olması gerekli standartların belirlenmesini temin etmek.
* Bu standartları belirlerken diğer ülkelerde yapılan çalışmaları inceleyip Türkiye şartlarına adaptasyonunu sağlamak,
* Yurtdışı benzer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak bilgi ve deneyimlerin Türkiye'ye aktarılmasını temin etmek,
* Çatı altlarının kullanılabilir mekânlar haline gelmesi temin edecek çalışmalar yapmak, mevzuatta bu konudaki kısıtlamaları kaldırıcı girişimlerde bulunmak,
* Oluşturulan çatı standartlarına uygun eğitimler düzenleyerek bilinçli uygulayıcıları temin etmek,
* Ülke çapında malzeme, işçilik, enerji tasarrufu, döviz tasarrufu sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
* Üyelerine son teknolojik bilgileri getirerek imalatının kaliteli malzeme üretmesini satıcının o işe en uygun malzemeleri önererek bilinçli satış yapmasını, uygulayıcının ise çatı yapım kurallarını uygun modern, kalıcı ve kaliteli uygulama yapmasını teşvik etmek, tüketiciyi ise bu konularda bilinçlendirmek,
* Tüketici haklarını koruyucu önlemleri alınmasını temin etmek,
* Sektör içinde haksız rekabeti önleyici tedbirlerin alınmasını ve etik anlayışın yerleşmesini sağlamak.
* Çatı konusunda detayların standartlarını oluşturarak, uygulamalardaki yanlışlıkların kaldırılmasını sağlamak, bu konuda sektörü ve kullanıcıyı bilinçlendirici, eğitici faaliyetlerde bulunmak, yapılan bilimsel çalışmaları üniversitelerle paylaşmak.

ETİK ANLAYIŞI YÖNERGESİ

AMAÇ

Bu yönergenin hazırlanmasından amaç, toplam ahlak anlayışı çerçevesinde, Çatıcılar Derneğinin sektör el alanda uygulaması gereken ahlak anlayışının ilkelerini belirlemektir.

KAPSAM

Bu yönerge, tüm Çatıcılar Derneği üyelerini kapsar.

SORUMLULUK

Bu yönergenin uygulamasından Yönetim Kurulu sorumludur.

TANIMLAR

a. Dürüstlük

İş yaşamında çevresini saran tüm kişi ve kuruluşlara (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, kamu sektörüne) karşı dürüst davranırlar.

b. Güvenirlilik

İş yaşamında, basiretli bir ticaret erbabı olarak, taahhütlerini, kayıtsız şartsız ve tamamen yerine getirirler.

c. Yasalara Uyma

T.C. hukuk düzenine tamamen uyarlar. Yasa dışı ya da suç sayılabilecek hiçbir faaliyette bulunmazlar. İş ve toplum hayatının onaylamadığı yol ve yöntemleri kullanmazlar.

d. Vergi Ödeme

T.C. yasaları çerçevesinde, hesaplanan vergiyi eksiksiz ve gününde öderler.

e. Çalışanlar

Çalışanları ile olan ilişkilerinde, dürüstlük, şeffaflık, eşitlik ilkelerine bağlı kalırlar. Çalışanlarına uygun çalışma ortamı sağlar ve yaşam standartlarını iyileştirecek koşulları sağlamayı hedef edinirler.

f. Haksız Rekabet

Pazardaki faaliyetlerinde rakip kişi, kuruluş marka, ürün vb. tüm unsurları, küçük düşüren, aşağılayan, kötüleyen veya gerçekle ilişkisi olmayan ifadeler kullanmazlar. Haksız rekabet sayılabilecek uygulamalara katılmazlar.

g. Çevre

Tüm faaliyetlerini çevreye zarar vermeden ve çevreyi koruma bilinci içinde gerçekleştirirler.

h. Sektöre Katkı

Gerek bilimsel, gerek ekonomik anlamda sektöre ve ülke ekonomisine yapmış olduğu faaliyetlerle katkıda bulunurlar.

i. Bilgi Edinme ve Koruma

Saklı tutulması gereken bilgiyi elde etme peşinde olmaz ve bilgiyi çıkarları için kullanmazlar. Kendileri hakkında doğru ve tam bilgi verirler.

j. Tüketiciyi Koruma

Tüm faaliyetlerinde tüketicinin çıkarlarını ve mağdur olmamasını gözetirler.
 

 

Site İçi Arama