Sektör Büyüklüğü Araştırması

ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ 2013 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ ARAŞTIRMASI

Amaç ve yapılan çalışmalar.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi çatı kaplama sektörüne ait verilerin analizinin yapılması, yerli ve yabancı yatırımcılara piyasa hakkında sağlıklı bir bilgi sunulması amacı ile "Çatılarda kullanılan nihai çatı kaplama malzemelerinin 2013 yılı sektör büyüklüğü" araştırması Çatıder tarafından tamamlamıştır.

Bu çalışmada; çatılarda son kat olarak kabul edilen çatı kaplama ürünleri esas olarak ele alınarak, Eğimli ve teras çatı alanları bulunmuştur. Son kat kaplamaların altında veya üstünde çatı tipi ve sistemine uygun olarak (su yalıtımı, ısı yalıtımı, buhar dengeleyici/kesici, çakıl, seramik vb..) birçok katman yer almakta olup; bunlar çalışma konusunun dışında tutulmuştur. Maliyet analizi, malzeme keşfi gibi bilgiler gerektiğinde bunlar ayrıca hesaplanmalıdır.

Yapılan çalışmanın sonuçları:

Düz ve Eğimli çatı kaplamaları sektör büyüklüğü 2011 yılına göre %16 artarak 145 milyon m² ye ulaşmıştır. Sektördeki toplam çatı kaplamaları üretimi kapasitesinin 250 milyon m2'nin üstünde olduğu tahmin edilmektedir.

Eğimli çatı kaplamaları sektörü tek başına ele alındığında 2011 yılına göre %15 artış ile 118 milyon m2 büyüklüğe ulaştığı görülmüştür.

Tek katlı metal kaplamalar, sandviç paneller, iki yüzü metal kenetli paneller ve üzeri doğal taş kaplı / kaplamasız panel ve kiremitler, "Metal Çatı Kaplamaları" başlığı altında incelenmiştir. Genel olarak sanayi yapılarında, ticari binalarda, spor tesislerinde ve bir miktar konut yapılarında kullanılan metal çatı kaplamaları; 52,6 milyon m2 ve % 36 oran ile büyüklük olarak sektörde ilk sırayı almaktadır.

Geleneksel çatı kaplama malzemeleri olan "Kil Esaslı Kiremitler" 31,2 milyon m2 ve %21,5 pazar payı ile üçüncü sırada yer almaktadır. Kil esaslı çatı kaplamalarının pazar büyüklükleri 2011 yılına göre yaklaşık % 6 artmıştır.

"Çimento Esaslı Kaplama" ürünlerinde 2011 yılına göre %3 lük azalma görülmektedir.

Düz ve eğimli çatılarda kullanılan "Bitümlü Malzemeler" 45 milyon m2 ve %31 lik pazar payı ile çatı kaplama sektöründe ikinci sırayı almaktadır.

Düz (teras) çatı kaplama malzemelerinden arduvazlı son kat ve üstünde gezinilen veya gezinilmeyen çatılarda kullanılan bitümlü örtülerin toplam miktarının 22 milyon m2 olduğu görülmüştür.

Düz (teras) çatı kaplamalarında kullanılan "Sentetik Esaslı Kaplamaların" toplam miktarı 5 milyon m2 yi geçmiştir.

Plastik Esaslı Kaplama malzemeleri "Polikarbonat Esaslı Levhalar" da veriler tekrar gözden geçirilmiş ve 2011 ve 2013 yılına ait değerler yenilenmiştir. Buna göre Plastik esaslı eğimli çatı kaplamaları % 15 artarak 5 milyon m2 yi geçmiştir.

AVM diye adlandırılan Alışveriş merkezleri çatılarında kullanılan camlar ile Yurt çapında örnekleri çoğalan yeşil çatılar sebebi ile "Diğer Çatı Kaplama Malzemeleri" başlığında 2011 yılına göre % 20 artış görülmüştür.

İlgili Tablolar:

Tablo Sh.1 Tablo Sh.2

Site İçi Arama