8. ULUSAL ÇATI & CEPHE SEMPOZYUMU

8. ULUSAL ÇATI & CEPHE SEMPOZYUMU

YAPISI ve KURULLARI

Amaç

Çatı ve cephe sistemlerinin, tasarım, yapım, kullanım, bakım, onarım ve dönüştürme süreçlerinde yer alan konsept, malzeme ve teknoloji alanlarında bugüne kadar yapılmış bilimsel ve teknik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının sonuçlarını ilgili kesimlere aktarmaktır.

Türkiye'de çatı ve cephe sistemleriyle ilgili süreçlerde yer alan tasarımcıların, malzeme üretici ve dağıtıcılarının, uygulamacıların, araştırmacıların ve ilgili diğer meslek gruplarının bir araya getirilmesi, görüş ve bilgi alışverişi sağlanması, sektörün gelişmesine katkıda bulunulması esas alınmaktadır. Bu bağlamda dünyada geçerli teknoloji ve standartlara ulaşarak yenilerini belirlemek için işbirliği olanaklarının geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

Sempozyum Tarihi ve Yeri

Tarih: 2-3 Haziran 2016

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sempozyum Ana Teması: "Çatı ve Cephe Sistemlerinde Yangın ve Rüzgar Güvenliği"

Sempozyum Yürütme Kurulu:

Prof. Dr. Nihal Arıoğlu (İTÜ)

Prof. Dr. Nil Türkeri (İTÜ)

Doç. Dr. Mustafa Özgünler (MSGSÜ)

Yrd. Doç. Dr. Cem Altun (İTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar (YTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Sevgül Limoncu (YTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu (MSGSÜ)

Öğr. Gör. Dr. Caner Göçer (İTÜ)

Ar. Gör. Onur Savaşkan (MSGSÜ)

Semih Kafadar (İnş. Müh. - Çatıder)

Atila Gürses (Y. Mimar - Onduline Avrasya)

Adil Baştanoğlu (Mimar - Arımeks)

Levent Pelesen (İnş. Müh. - Mardav)

Jozef Bonfil (İnş. Müh. - BTM)

Lebriz Akdeniz (İnş. Müh. - Türk Ytong)

Süleyman Mazlum (Mimar)

Bilimsel ve Teknik Kurul:

Başkan: Prof. Dr. Nihal Arıoğlu, Eş Başkan: Yrd. Doç.Dr. Cem Altun
Unvan - İsim Kurumu Unvan - İsim Kurumu
Prof. Dr. Atilla Orbay (DEÜ) Prof. Dr. Belkis Uluoğlu (İTÜ)
Prof. Dr. Eti Akyüz Levi (DEÜ) Prof. Dr. Fevziye Aköz (YTÜ)
Prof. Dr. Gül Koçlar Oral (İTÜ) Prof. Dr. H. Çetin Türkçü (İzmir Ü)
Prof. Dr. Leyla Tanaçan (İTÜ) Prof. Dr. Nihal Arıoğlu (İTÜ)
Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk (Uludağ Ü) Prof. Dr. Alpin Köknel Yener (İTÜ)
Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik (İTÜ) Prof. Dr. Sema ERGÖNÜL (MSGSÜ)
Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ (İTÜ) Prof. Dr. Özlem ESSİZ EREN (MSGSÜ)
Prof. Dr. Orcan Gündüz (DEÜ) Prof. Dr. Nil Türkeri (İTÜ)
Prof. Dr. Aslıhan Tavil (İTÜ) Prof. Dr. Seda Tönük (YTÜ)
Doç. Dr. M. Birgül Çolakoğlu (YTÜ) Doç. Dr. Emrah Acar (İTÜ)
Doç. Dr. Hakan Yaman (İTÜ) Doç. Dr. Murat Taş (UÜ)
Doç. Dr. S. Cengiz Yesügey (DEÜ) Doç. Dr. Çiğdem Çelik Tekin (MSGSÜ)
Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu (İTÜ) Doç. Dr. Yüksel Demir (İTÜ)
Doç. Dr. Ayşin Sev (MSGSÜ) Doç. Dr. Mustafa Özgünler (MSGSÜ)
Doç. Dr. Seden Özgünler (İTÜ) Doç. Dr. Özlem Köprülü Bağbancı (UÜ)
Doç. Dr. Papatya Seçkin (MSGSÜ) Doç. Dr. S. Müjdem Vural (DAÜ)
Doç. Dr. Filiz Şenkal Sezer (UÜ) Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar (YTÜ)
Yrd. Doç. Dr. İlkay Koman (MSGSÜ) Yrd. Doç. Dr. M. Cem Altun (İTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Nurgün Tamer Bayazıt (İTÜ) Yrd. Doç. Dr. Ömer Şükrü Deniz (MSGSÜ)
Yrd. Doç. Dr. Volkan Gür (MSGSÜ) Yrd. Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu (MSGSÜ)
Yrd. Doç. Dr. Ülger Bulut (MÜ) Öğr. Gör. Dr. Caner Göçer (İTÜ)
Adil Baştanoğlu (ARIMEKS) Atila Gürses, (ONDULİNE A.)
Fahri Yavuzer (MONIER) Jozef Bonfil (BTM),
Kürşad Sakarya (MARDAV) Dilek Karaköz Toruş (IŞIKLAR)

Konular:

1. Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri

 • Kaplamalar: metal, kil, çimento, bitüm, plastik, cam, doğal taş, bitkilendirilmiş çatılar
 • Yalıtım Malzemeleri
 • Taşıyıcı Bileşenler
 • Yardımcı Elemanlar ve Bileşenler

2. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları

 • Isıl Performans
 • Taşıyıcılık ile İlgili Performans (Rüzgâr, kar, deprem vb)
 • Su ile İlgili Performans
 • Nem ile İlgili Performans
 • Ses ile İlgili Performans
 • Yangın ile İlgili Performans
 • Hava Geçirimsizliği ile İlgili Performans
 • Doğal Aydınlatma ve Güneş Kontrolü ile İlgili Performans

3. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Süreçler

 • Tasarım
 • Yapım
 • Kullanım
 • Bakım - Onarım
 • Yenileme
 • Dönüştürme

4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri

 • Sürdürülebilir Malzemeler
 • Enerji Etkinliği ve Kimlik Belgeleri
 • Ekolojik Tasarım,
 • Ekolojik Yapım
 • Ekolojik Proje Yönetimi
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA),
 • Yaşam Döngüsü Maliyeti (LCC)

5. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Görsel Etki

 • Mimari Tasarımda Kompozisyon Bileşenleri Olarak Çatı ve Cephe Sistemleri
 • Çatı ve Cephe Sistemlerinin binanın kimlik, üslup gibi niteliklerinin, iç mekân etkisinin, iç-dış mekân ilişkisinin belirlenmesinde ve algılanmasındaki rolü. Felsefi (anlam), sosyal (iletişim, kimlik), Psikolojik (algı, estetik), Boyutlar

6. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Yasal Olanaklar, Sınırlamalar ve Sigorta

 • İlgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Standart, Yönerge ve Şartnameler

7. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

8. Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler

9. Yenilikçi Çatılar

10. Çatı Ve Cephe Sistemlerinde Enerji Üretimi

Sempozyum Takvimi:

Sempozyum duyurusu 14 Ekim 2015

Bildiri özetlerinin son teslim tarihi 5 Ocak 2016

Özet kabul bildirimi 15 Ocak 2016

Bildiri tam metinlerinin son teslim tarihi 16 Mart 2016

Bildiri tam metinlerinin değerlendirilmesi 1 Nisan 2016

Bildirilerin düzeltme için katılımcılara gönderilmesi 1 Nisan 2016

Düzeltilmiş bildiriler için son teslim tarihi 8 Nisan 2016

Düzeltilmiş bildiriler için hakemin son karar günü 22 Nisan 2016

Bildirilerin baskıya hazırlanması 29 Nisan 2016

Bildiri kitaplarının baskıya verilmesi 7 Mayıs 2016

Sempozyum 02-03 Haziran 2016

Başvuru:

Sempozyuma katılım kayıtlıdır. Sempozyumun tüm oturumlarını izleyenlere katılım belgesi verilecektir. Sempozyum, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi'nce SMGM (meslek içi eğitim) kapsamında değerlendirilmektedir.

Dinleyicilerin ve bildiri sahiplerinin sempozyum'a katılımı ücretsizdir. Bildiri sahiplerinin, www.catider.org.tr adresindekikayıt formunu doldurmaları ve aynı yerdeki özet şablonunu kullanarak en fazla 1500 -1600 karakter içeren özetlerini catider@catider.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyuma İstanbul dışından katılarak bildiri sunacak olan 35 yaş ve altındaki genç araştırmacının yol, yemek ve konaklama giderlerine kısmen destek sağlanması için Tubitak'a ( 2223 Yurtiçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı ) başvurulacaktır.

Sempozyum Sekreterliği:

ÇATIDER Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği
Telefon: 0216 416 55 13 - 18
Gsm: 0533 486 10 16
Adres: Sahrayıcedid Mah. Halk Sok. No: 28, Mist İş Mrk. Daire: 5 - Kadıköy 34734, İstanbul
Web: www.catider.org.tr
E-posta: catider@catider.org.tr

EKLER:

Online Kayıt Formu

Sempozyum bildiri yazım kuralları

Sempozyum özet şablonu

Site İçi Arama