8. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin "Sekizinci Olağan Genel Kurul Toplantısı" 29 Ocak 2017 Pazar günü, saat 10:00' da Derneğin Sahrayıcedid Mah. Halk Sok. N.28 Mist İş Merkezi K.3 D.5 Kadıköy İSTANBUL adresindeki Merkez Ofisinde yapılacaktır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde Genel Kurul toplantısı bir daha ertelenmemek üzere, çoğunluk aranmaksızın 25 Şubat 2017 Cumartesi günü, saat 10:00' da Derneğimizin aynı adresdeki Merkez Ofisinde yapılacaktır.

Üyelerimize Duyurulur.

Site İçi Arama